Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Берегова Г.Д. Ґенеза розвитку філософської думки

  • Файл формата pdf
  • размером 913,03 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Берегова Г.Д. Ґенеза розвитку філософської думки
Тематичний курс лекцій для магістрантів. Модуль І. — Херсон: Айлант, 2010. — 121 с.
Тематичний курс лекцій з філософії відповідає навчальному плану економічного факультету ХДАУ, робочій програмі курсу й вимогам кредитно-модульної системи навчання магістрантів денної та заочної форм (на базі освітнього рівня «бакалавр»).
Призначений для самостійної роботи підготовки магістрантів до семінарсько-практичних занять з філософії за темами змістового модуля
«Ґенеза розвитку європейської філософської думки». Матеріал доповнено екзаменаційними питаннями й завданнями.
Для контролю знань і самоперевірки засвоєння пропонованого матеріалу передбачається використання відповідних тестових завдань (Берегова Г.Д., Четвериков І.О. Ґенеза розвитку світової філософської думки: Тестові завдання з філософії. Модуль І. – Херсон: РВВ «Колос» ХДАУ, 2007. – 41 с.).
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация