Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Артеменко С.Б., Фляшнікова А.Б. Соціологія

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Артеменко С.Б., Фляшнікова А.Б. Соціологія
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студента. – К.: КНЕУ, 2012.
Посібник підготовлено відповідно до програми нормативної дисципліни «Соціологія». Містить методичні вказівки до вивчення тем курсу, плани семінарських занять, навчальні завдання до тренінгів, теми рефератів та есе, питання для самоконтролю тощо.
Весь комплекс навчально-методичних матеріалів спрямований на надання допомоги студентам у самостійному вивченні навчальної дисципліни «Соціологія».
Призначений для студентів усіх форм навчання за програмами бакалаврату та магістратури.
Вступ до соціології
Історія становлення і розвитку соціології
Суспільство як соціальна система, його соціальна структура
Особистість у системі соціальних зв’язків
Соціологія культури
Соціологія конфлікту
Економічна соціологія
Соціологія праці та управління
Соціологія політики
Соціологія релігії
Організаційна структура соціологічної роботи в Україні і проведення соціологічних досліджень
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация