Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Державна геологічна карта Украни. Пояснювальна записка. Кримська серія. Аркуші L-36-XXI (Чорноморське), L-36-XXII (Красноперекопськ), L-36-XXVII (Руїни Морське)

  • Файл формата pdf
  • размером 37,03 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Державна геологічна карта Украни. Пояснювальна записка. Кримська серія. Аркуші L-36-XXI (Чорноморське), L-36-XXII (Красноперекопськ), L-36-XXVII (Руїни Морське)
К.: Державний комітет природних ресурсів України, Казенне підприємство Півдснскогеоцентр, 2004. — 99 с.
Укладачі: Б. П. Чайковський (відповідальний виконавець), С. В. Білецький, В. Б. Дєсв, О. С. Дем’ян, С. І. Краснорудська
Редактор М. Ю. Деренюк
У роботі узагальнено геологічний матеріал, в основу якого покладено результати геологічного довивченя західної частини Рівниного Криму масштабу 1:200 000, шо проводилось у 1982-1985 рр.
Пояснювальна записка вмішує опис “Геологічної карти і карти корисних копалин дочетвер-тинних утворень,” “Геологічної карти і карти корисних копалин четвертинних відкладів” масштабу 1:200 000, геоморфологічної, тектонічної, геолого-екологічної схем масштабу 1:500 000. Наведено характеристику всього стратиграфічного розрізу району від рифею до голоценових відкладів, тектоніки та геоморфологічних і гідрогеологічних особливостей та еколого-геологічної обстановки навколишнього середовища. В додатках до тексту дано перелік родовищ і проявів корисних копалин та список геологічних пам’яток.
Робота розрахована на широке коло фахівців, які працюють у галузі геологічних наук та природознавства. Комплект карт може бути використано під час планування геологорозвідувальних робіт у межах північної частини Кримського півострова
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация