Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Збірник задач

  • Файл формата pdf
  • размером 7,09 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Дубовик В.П., Юрик І.І. Вища математика. Збірник задач
К.: А.С.К., 2005. — 480 с.: іл. — ISBN 966-319-036-1.
Збірник задач складено на основі досвіду роботи авторів у технічних вищих навчальних закладах. Послідовність розділів, означення, умови задач і символіка в основному відповідають підручнику В. П. Дубовика, І. І. Юрика «Вища математика» (К.: А.С.К., 2001-2005). У кожному параграфі умовам задач передують короткі теоретичні відомості, які містять основні формули, означення і деякі алгоритми. До всіх задач подано відповіді, а до деяких з них— вказівки і розв'язання.
Для студентів технічних і технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Елементи лінійної алгебри.
Елементи векторної алгебри.
Елементи аналітичної геометрії.
Вступ до математичного аналізу.
Диференціальне числення функцій однієї змінної.
Диференціальне числення функцій багатьох змінних.
Інтегральне числення функцій однієї змінної.
Звичайні диференціальні рівняння.
Ряди.
Кратні криволінійні та поверхневі інтеграли.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация