Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Андрєєв Віталій, Чермошенцева Наталя. Саул Боровий: єврейський вектор історії України

  • Файл формата pdf
  • размером 88,10 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Андрєєв Віталій, Чермошенцева Наталя. Саул Боровий: єврейський вектор історії України
— Херсон — Нікополь: СПД Фельдман О.О., 2010. — 191 с. — ISBN 978-966-2421-01-9.
У монографії на основі архівних документів, які переважно вперше впроваджуються до наукового вжитку та споминів сучасників, реконструйовано інтелектуальну біографію талановитого радянського історика Саула Яковича Борового (1903-1989). Докладно висвітлено наукову та викладацьку діяльність вченого, проаналізовано його творчій доробок у галузі історії України, показано місце і роль науковця у тогочасній історичній науці. Основні віхи життєвого і творчого шляху Саула Борового подаються на тлі суспільно-політичних подій в Україні та СРСР.
Для всіх, хто цікавиться історією України, історією єврейського народу та історією історичної науки.
Зміст.
Передмова.
Історіографія та джерела дослідження.
Історіографія проблеми.
Джерела дослідження.
Життя заради науки.
Формування особистості та професійне становлення.
Становлення історика фахівця (1920-1930 рр.).
Наукова діяльність вченого у 1930-1940-х рр.
Воєнні та післявоєнні роки: зсіна акцентів у науковій діяльності (1941-1959 рр.).
Наукова і громадська діяльність у 1960-1980-х рр.
Людина і особистість.
Історія євреїв в Україні: рецепція С. Борового.
Історія євреїв у XVII-XVIII ст.
Історія євреїв в Україні у XIX-XX ст.
Південна Україна у дослідженнях С. Борового.
Теоретичні проблеми регіоналістики у працях історика.
Соціально-економічний напрям досліджень.
Соціокультурні дослідження.
Джерелознавчі та історіографічні студії з історії Південної України.
Висновки.
Список використаних джерел та літератури.
Бібліографія праць С. Борового.
Ода на честь 70-річчя професора Борового.
Особовий листок з обліку кадрів.
Іменний покажчик.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация