Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Guntars Uzkliņģis MAŠĪNU ELEMENTI, Elgava 2008

  • Файл формата pdf
  • размером 24,10 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Guntars Uzkliņģis MAŠĪNU ELEMENTI, Elgava 2008
Grāmatas saturs ir pielāgots tehnisko fakultāšu mašīnu elementu studiju kursu
programmām. Tajā ietverti tehniskajā literatūrā publicētie pētījumu rezultāti par
mašīnu elementu savienojumiem. Teorētiskais kurss papildināts ar piemēriem.
Sniegtais izziņas materiāls (tabulas, diagrammas) ļaus inženierzinātņu speciālistiem
aprēėināt un projektēt drošus neizjaucamos un izjaucamos detaļu savienojumus.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация