Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Българска украинистика. Брой 1

  • Файл формата pdf
  • размером 2,80 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Българска украинистика. Брой 1
Алманах. — София, 2012. — ISSN 1314­572X.
Алманахът „Българската украинистика“ е онлайн издание на официалния сайт на специалността Украинска филология и част от едноименния проект, финансиран от НИД на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ и представя веднъж годишно научни публикации в областта на хуманитаристиката, в частност на украинистиката.
Алманахът публикува научни статии, обзори, рецензии на научни издания и информация за научни конференции, както на утвърдени български, украински и чужди учени, така и на студентидипломанти и докторанти, представящи цялостни дипломни работи, дисертации или отделни части от тях.
Редакторският екип има за цел да представи новостите в украинистиката и в славистиката, да обедини учените и преподавателите от други области, чиито изследвания могат да попаднат в пообщото
поле на украинистиката.
Научна проблематика
Основните проблеми, на които дава публичност и за които създава
дискусионна научна среда алманахът, са:
езиковедски изследвания;
литературоведски изследвания;
фолклористични и етнографски изследвания;
исторически изследвания;
социологически и културоложки изследвания;
Рубрики
“Българска украинистика” ще представя материали, подредени в следните рубрики, които могат да не се появяват във всеки брой:
Статии
Проекти
Обзори и рецензии
Защитени дипломни работи, дисертации и тези
Личности, събития и кариери
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация