Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Козловська В. (ред.) Хроніка археології та мистецтва

  • Файл формата pdf
  • размером 4,33 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Козловська В. (ред.) Хроніка археології та мистецтва
Київ, 1930. — Ч. 1.
Передмова
Федоровський О. Археологічні розкопи в околицях Харкова
Козловська В. Археологічні досліди на території Дпіпрельстану
Курінний П. Матеріяли до ґотьскої проблеми (з приводу праці Йозефа Костржевського. Kurgan у і kregi kamienne w Odrach. w pow. chojnickim na Pomorzu. Poznan. (Рік видання не зазначений)
Гамченко С. Могильний иекропіль біля ст. Полонного на Волині
Магура С. Археологічні досліди па Сумщині р. 1929-го
Якимович М. Археологічні досліди біля с. Захватівки (Червоний Кут) Тернівського р. Гуманської окр. з pp. 1925—1928
Мішківська Т. Настінні розписи у м. Козині на Білоцерківіцииі
Терещенко А. Матеріяли до студіювання народньої української архітектури (закладання й будування хати)
Магура С. Дві мідяні посудини з Черкащини
Коршак К. З праці семінару при Археологічному відділі Всукраїнського Історичного музею ім. Шевченка у Києві. 1 фото у тексті
Дложевський С. Ще одна ціла Херсонеська амфора
Кржемiнський К. Пам’ятки трипільської культури біля м. Кам’янця-Подільського
Крисі Ю. Нумізматична знахідка біля м. Херсону
Семенчик М. Випадкові археологічні знахідки на Роменщині
Сенгалевич Ф. Некропіль Київський (революційні могили)
Varia
Успіхи радянської археології на Алтаї. П. К.—Розкопи M.І. Репнікова на місці давнього печерного города біля Бахчисараю у Криму
Розкопування Ольвії р. 1929. Одеська Редколегія. — Повідомлення проф. С.С. Дложевського про археологічні знахідки на Південній Україні (Одеська Краєва Комісія для охорони памяток матеріяльиої культури). З архіву ВУАК’у
Зруйноване поховання у могилі біля станиці Меліховської (Шахтинсько-Донецької округи па Північному Кавказі) з повід. Л.А. Абази.— Знахідка кісток копальних тварин біля м. Каменського (Шахтинсько-Донецьк. окр. на Північн. Кавказі) з повід. Л.А. Абаза. — Розвідкові розкопи П.В. Харламповича у Першомайськ. окр. (з повідомл. Зав. Окр. Першомайск. Музеєм П.В. Харламповича)
Рекогносцировка І.С. Абрамова по узбережжю Десни біля м. Новгороде і вепського (з повід. І.С. Абамовсі)
Памятки мистецтва у м. Шаргороді, Могилівськ. Окр. (з повідомл. зав. Могил. Под. Муз. О. Іванова)
Праця науково-дослідних установ
Прилюдні засідання ВУАК’у. — Прилюдні засідання Музею Мистецтв ВУАН. — Комісія Дніпрельстану ВУАН
Некрологія
15 роковини з дня смерти В.В. Хвойки
Віктор Іванович Гошкевич (21/III—1860—2/111-1928)
Леонід Павлович Добровольський (9/V111-1867—17/1X-1929)
Критика та бібліографія
Козловська В. «Юрій Полянський».—Нові археолог, знах. з Галичини «Зап. Наук, т-ва ім. Шевченка т. CXL1X, Львів 1928, з 14 табл. ілюстр. «І. Pasternak — «Der Stand der ukrainischen archäologischen Forschung in Ost-Galizien während der lezten 10 jähre». Slavisch Rundschau. Jahrgang I Nr. 7 juli 1929. Berlin-Leipzig-Prag. crop. 542—544
Ернст Ф. «Українське народне мистецтво. Степова Україна. Орнамент» вид Одеськ. —Курінний Г.І. Політ. Образотвор. Мист. Одеса 1929. Присвяч. М.О. Скрипнику
Рец. на Fh. Wiegand «Bericht über Ausgrabungen in Pergemon 1927» (Abhandl. der preus. Acad. derWissenschaften, Jahrg. 1928. № 3
Ернст Ф. «А. Скворцов.» Жизнь художника Тараса Шевченка» изд. АРХ. Москва, 1929, стор. 111+13 ілюстр.
В.К. «Русский Антропологический Журнал» т. 18, в. 1—2, Москва, 1929, Ленінгр.
Нові видання
Резюме (німецькою мовою)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация