Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Пирумшоев Ҳайдаршо. Таърихи халқи тоҷик дар тарозуи таърихнигорӣ

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Пирумшоев Ҳайдаршо. Таърихи халқи тоҷик дар тарозуи таърихнигорӣ
Хуҷанд-Душанбе, 2014. Маҷмӯаи мақолаҳои муаррихи варзида, профессор Ҳайдаршо Пирумшоев ба масоили баҳсталаб ва умдаи таърихшиносии муосири тоҷик бахшида шудааст. Маҷмӯа мақолаҳои дар 5-6 соли охир таълиф намудаи олим, ки баъзеи он дар рӯзномаву маҷаллаҳо чоп шудаанд ва инчунин маърӯзаҳои илмӣ дар конференсу симпозиум ва семинарҳои байналмилалию ҷумҳуриявӣ ироа гардидаанд, гирд оварда шудаанд. Номгӯи боб ва мақолаҳои китоб:

I. ГУЗАРИШ АЗ ДОНИШҲОИ ТАЪРИХӢ БА ИЛМ ВА МАСОИЛИ ҲАЛТАЛАБИ ТАЪРИХШИНОСИИ ТОҶИК
Гузариш аз донишҳои таърихӣ ба илм дар таърихнигории тоҷик
Масъалаҳои ҳалталаби таърихшиносии имрӯзаи тоҷик
Масъалаҳои ҳалталаби таърихи ПомируБадахшон
Омӯзиши замони ориёӣ дар таърихнигории ватанӣ
Таърихи ташаккули давлатдорӣ дар Помиру Бадахшон
Помир ё Бадахшон?
Шӯриши Восеъ - эътирози бузурги мардумии зидди низоми аморати Бухоро
II. АСРИ XX ДАР ҚИСМАТИ ХАЛҚИ ТОҶИК
Асри XX дар қисмати халқи тоҷик
Заминаҳои ҳалкунанда дар эҳёи давлатдории тоҷикон
Падидаи тақдирсоз: назаре ба таърих ва натиҷаи Иҷлосияи XVI
Ваҳдати миллӣ: назаре ба таърих ва дастовардҳо
Ҷовидон аст аз ӯ, ҳам назару ҳам амалаш
Маркази асили таҳқиқи таърихи қадим то замони муосир
Нақши донишгоҳи омӯзгорӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ ва маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Шириншоҳ Шоҳтемур - муборизи матини роҳи озодӣ ва эҳёи давлатдории тоҷикон
III. АКАДЕМИК БОБОҶОН ҒАФУРОВ ВА ТАШАККУЛИ ТАЪРИХШИНОСИИ МИЛЛӢ
Заминаҳои ташаккулёбии ҷаҳонбинии таърихии Бобоҷон Ғафуров
Масоили умдаи таърихи қадим ва асрҳои миёна дар таҳқиқоти академик Бобоҷон Ғафуров
Таҳқиқоти бегазанд
Ёдбуди аллома
IV. ТАЪРИХИ ХАЛҚИ ТОҶИК ДАР ТАЪРИХНИГОРИИ РУС
Тадқиқоти олимони рус њамчун манбаъ доир ба таърихи тоҷикони охири асри XIX – ибтидои асри XX
Нақши академик В.В. Бартолд дар омӯзиши илмии таърихи халқи тоҷик
V. ҶӮЯНДАГОНИ ҲАҚИҚАТИ ТАЪРИХ
Кашшофи таърихи Бухорои Шарқӣ ва Помир
Нақши тоҷик ӯ кушуд, дар таърихи паҳнои Шарқ
Олими шӯҳратёр
Дар ҳама самте, ки олим хома ронд, хомааш ӯро ба устодӣ расонд
Ҳақиқатнигори таърихи миллат
Зи меросаш бибояд баҳра бардошт
Моёншо Назаршоев - муҳаққиқи таърихи Помири нимаи дуюми асри XIX- асри XX
Моёншо Назаршоев – олим, ходими намоёни сиёсӣ ва давлатӣ
Ҷонфидоӣ дошт андар хизмати халқу ватан
Ҳаме дар хизмати илм асту таълим
Устоди илму таълим
Профессор О. Боқиев - тадқиқотчии саҳми шарқшиносони рус дар омӯзиши таърих ва фарҳанги халқи тоҷик
VI. ВОҚЕИЯТИ ТАЪРИХ ДАР АШЪОРИ АДИБОН
Воќеияти таърих дар ашъори Мирзо Турсунзода
Назму низоми таърих, дар набзи шеъри Лоиқ
Басир Расо – шоир ва ходими сиёсию ҷамъиятӣ
Аз гулшани даҳр як гуле ночида бирафтем
VII. ЧЕҲРАҲОИ МАЪРУФИ ТАЪРИХШИНОСИИ ТОҶИК
Академик Александр Семенов
Академик Зариф Раҷабов
Академик Баҳодур Искандаров
Академик Аҳрор Мухторов
Профессор Одил Маҷлисов
Бостоншинос Юсуфшо Ёқубов
Профессор Мақсуд Шукуров
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация