Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Петюх В.М. Управління персоналом

  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Петюх В.М. Управління персоналом
Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 124 с.
Посібник призначений для самостійного вивчення студентами проблем управління персоналом на підприємстві, фірмі, в організації, установі.
Містить програму курсу, методичні вказівки до вивчення кожної теми курсу, практичні завдання і плани семінарських занять, запитання для дискусій і контролю знань, тематику рефератів, набір законодавчо-нормативних матеріалів, що дозволяє застосувати кейсовий метод навчання і вирішення конкретних ситуацій.
Для студентів, які навчаються за програмами підготовки магістрів з управління персоналом, управління міжнародним бізнесом, управління міжнародними інвестиціями тощо, а також у системі підвищення кваліфікації менеджерів різних сфер діяльності.
ІSBN 966–574–043–1
Управління персоналом в умовах функціонування ринку праці
Методологія управління персоналом фірми. Кадрова та соціальна політика фірми
Доктрини та теорії управління персоналом
Управління персоналом в американських (на прикладі фірми ІВМ) та японських фірмах
Забезпечення фірми персоналом i розвиток персоналу
Управління процесами руху персоналу
Мотивація і стимулювання праці в управлінні персоналом
Оцінка персоналу
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация