Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Stallybrass E., Swan W. (ed.) The New Testament (in Classical Mongolian)

  • Файл формата pdf
  • размером 50,88 МБ
Stallybrass E., Swan W. (ed.) The New Testament (in Classical Mongolian)
London: Printed by William Watts. — 927 p.
Стэллибрасс Э., Свэн У. (ред.) Новый Завет на классическом монгольском языке.
Ариун Библийн дэд хэсэг болох Шинэ Гэрээ нь МЭ 50-96 оны хооронд бичигдсэн. Нийт 27 номоос бүрдэх бөгөөд янз бүрийн мэргэжилтэй, Христэд итгэгчид, болон түүний дагалдагч гээд нийт 8 хүн бичсэн. Шинэ Гэрээ нь Хуучин Гэрээг бодвол маш богино хугацаанд бичигдсэн ба ойролцоогоор нэг зууны дотор бэлэн болсон байна. Шинэ Гэрээний номууд нь бичигчийнхээ нэрээр нэрлэгддэг.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация