Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Kapović Mate. Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika

  • Файл формата pdf
  • размером 36,50 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Kapović Mate. Povijest hrvatske akcentuacije. Fonetika
Zagreb: Matica Hrvatska, 2015. — 1046 s.
Pionirsko djelo o hrvatskoj i južnoslavenskoj akcentologiji iznimno je opsežna i detaljna te odlično napisana jezikoslovna sinteza povijesnog razvoja akcentuacije od praindoeuropskoga jezika do suvremenih štokavskih, čakavskih i kajkavskih dijalekata.
Koncipirana kao dovoljno jednostavna da bude pristupačna i akcentološkome laiku, a znanstveno utemeljena da zainteresira stručnjake, Kapovićeva monografija predstavlja vrhunac njegova znanstvenoga bavljenja slavenskom akcentologijom od početaka 2000-ih naovamo.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация