Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Мармоза А.Т. Теорія статистики

  • Файл формата pdf
  • размером 7,04 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Мармоза А.Т. Теорія статистики
2-ге вид. перероб. та доп. — Підручник. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 592 с. — ISBN 978-617-673-163-4
Підручник написаний відповідно до діючої програми курсу «Статистика» для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Висвітлено предмет і метод статистики, статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні, середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибіркове спостереження, дисперсійний і кореляційний аналіз, табличний і графічний методи та ін. Теоретичний матеріал проілюстрований конкретними розрахунками, схемами, графіками, статистичними таблицями та алгоритмами розв’язування прикладів.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, може бути корисним викладачам, аспірантам і науковцям, а також працівникам економічних служб підприємств і статистичних органів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация