Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Чернявська О.В. Ринок праці

  • Файл формата pdf
  • размером 10,81 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Чернявська О.В. Ринок праці
Навчальний посібник. — 2-е вид., перероб. і доп. — К.: ЦУЛ, 2013. — 522 с.
Зміст навчального посібника відповідає змісту дисципліни, викладеного в освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра напряму 0501 — «Економіка і підприємництво». Навчальний посібник складається із трьох розділів і є зручним для опанування дисципліни за модульно-рейтинговою системою навчання.
Навчальний посібник розрахований на студентів економічних спеціальностей. Але може бути корисним також для студентів інших спеціальностей, аспірантів, викладачів, та усіх, хто бажає опанувати теоретичну базу функціонування ринку праці та володіти практичними знаннями щодо сучасного стану та прогнозів розвитку ринку праці України.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация