Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Дудукало Г.О. Ефективність управління персоналом підприємств: діагностика та механізм забезпечення

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Довгань Л.Є., Мохонько Г.А., Дудукало Г.О. Ефективність управління персоналом підприємств: діагностика та механізм забезпечення
Монографія. — К.: НТУУ "КПІ", 2015. — 231 с.
У монографії запропоновано теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо удосконалення ефективності управління персоналом підприємств машинобудування. Вдосконалено функціонально-структурний підхід до виокремлення та ідентифікації основних функцій управління персоналом машинобудівних підприємств на основі життєвого циклу персоналу, який дозволяє проаналізувати процеси в спорідненості функціональних зв’язків та сприятиме визначенню складу та норм використання ресурсів, що базується на взаємопов’язаних та взаємоузгоджених показниках для забезпечення зростання рівня продуктивності праці. Особливу увагу приділено проведенню комплексного оцінювання рівня ефективності управління персоналом підприємств, який передбачає розрахунок інтегрального індикатора вимірювання ефективності управління персоналом, що дозволяє встановити співвідношення між організаційною, інформаційною та мотиваційною компонентами й визначити заходи з підвищення рівня ефективності управління персоналом та оцінити вплив на рівень продуктивності праці машинобудівних підприємств.
Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також підприємців, які зацікавлені у підвищенні ефективності управління людськими ресурсами організації.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация