Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бадайла В.В., Бондаренко А.О. та ін. Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств

  • Файл формата pdf
  • размером 5,19 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бадайла В.В., Бондаренко А.О. та ін. Детермінанти соціально-економічного розвитку підприємств
Байдала В.В., Бондаренко О.А., Борейко В.І., Бричко А.М., Бутенко В.М., Грановська В.Г., Грановська,Л.М., Дегтярь Н.В., Есманова Л.І., Карпенко І.В., Коблянська І.І., Кривенко С.В., Криклій О.А., Лазаренко В.А., Лицур І.М., Лозинська І.В., Макаренко Н.О., Маслак Н.Г., Мішенін Є.В., Мішеніна Г.А., Мішеніна Н.В., Новікова О.С., Павленко Л.Д., Перебийніс В.І., Перебийніс О.В., Пізняк Т.І., Пилипенко В.В., Пилипенко Н.М., Полятикіна Л.І., Прокопенко О.В., Собчишин В.М., Самодай В.П., Сапич В.І., Сапич Н.М., Славкова О.П., Степанова О.В., Строченко Н.І., Сухоставець А.І., Теліженко О.М., Устік Т.В., Школа В.Ю., Ярова І.Є.
Монографія. — Х.: ТОВ "Діса Плюс", 2013. — 444 с.
Монографія присвячена питанням сталого соціально-економічного розвитку підприємств за умов трансформації суспільних відносин. У праці поглиблено сутнісно-змістовну основу детермінант, що істотно впливають на економічні, фінансові, еколого-економічні та соціальні параметри розвитку підприємств. Це, зокрема, стосується інституціонально-регулювальних перетворень, створення дієвих економічних механізмів ринкового господарювання на інноваційній основі, удосконалення фінансово-кредитних відносин на різних ієрархічних рівнях управління. Визначено організаційно-економічні особливості підвищення конкурентоспроможності підприємств аграрних галузей. Значна увага приділена еколого-економічним проблемам розвитку підприємств природно-ресурсної сфери.
Монографія буде корисна широкому колу читачів – науковцям, фахівцям, викладачам, аспірантам, студентам, які вивчають сучасні проблеми економіки підприємств, фінансів, менеджменту та економіки природокористування.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация