Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшатфів

  • Файл формата pdf
  • размером 14,86 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Дутчак С.В. Туристсько-рекреаційні ресурси ландшатфів
Монографія. — Чернівці: Видавничий дім «Родовід», 2014. — 196 с.
В монографії представлено сучасні підходи до вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів, систематизовано та згруповано інформацію про види туристсько-рекреаційної діяльності за критеріями-ознаками: мета споживача турпродукту; ресурс, що є основою створення відповідного турпродукту; територія, яка забезпечує можливість здійснення конкретного сегменту туристсько-рекреаційної діяльності. Головною ідеєю даного видання стала теза: ландшафт є основою формування та розвитку індустрії туризму і йому відповідає певний набір туристсько-рекреаційних ресурсів. В роботі обґрунтовано поняття “туристсько-рекреаційний ландшафт”, виокремлено їх в окремий клас - клас антропогенних ландшафтів і запропоновано авторський варіант ієрархічної структури таксономічних одиниць.
Теоретичні аспекти виствілені в роботі можуть використовуватися в навчальному процесі при підготовці фахівців у сферу туризму та рекреації.
В монографії зібрано, проаналізовано та систематизовано інформацію щодо туристсько-рекреаційних ресурсів території Чернівецької області. Тому в пактичному плані вона може бути використана при розробці програми розвитку туризму в межах Чернівецької області.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация