Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Чайковський Я.І. Платіжний оборот і грошовий обіг

  • Файл формата pdf
  • размером 1,90 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Чайковський Я.І. Платіжний оборот і грошовий обіг
Навч. посіб. — Тернопіль: Економічна думка, 2012. — 336 с.
У навчальному посібнику розглядаються теоретичні основи організації грошового обороту: порядок відкриття поточних рахунків та укладення договору банківського рахунка; обслуговування банківськими установами безготівкового платіжного обороту та готівкового грошового обігу. Окремий розділ присвячено огляду організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку України. Особлива увага приділена векселям та платіжним карткам як інструментам поліпшення розрахункових відносин між учасниками платіжного обороту, а також системі електронного грошового обігу в Україні.
До кожної теми додаються запитання для самоконтролю, теми рефератів, тестові завдання. Посібник містить задачі, тренінги для самостійної роботи, методичні вказівки з написання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання спеціальності «Банківська справа», перелік питань до іспиту (заліку), додатки та список використаної літератури.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, працівників банківських установ.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация