Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Данилевич С.Б., Дьячкова О.В. Сучасні інформаційні технології в економіці. Візуалізація бізнес-процесів засобами MS Visio

  • Файл формата pdf
  • размером 10,85 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Данилевич С.Б., Дьячкова О.В. Сучасні інформаційні технології в економіці. Візуалізація бізнес-процесів засобами MS Visio
Навч. посіб. — Харків: Вид-во НУА, 2013. — 272 с.
У навчальному посібнику розглянуто функціональні можливості MS Visio, а також методи і засоби візуального бізнес-моделювання за допомогою цієї програми. Крім викладу теоретичного матеріалу посібник містить великий набір схем і прикладів діаграм, образів програмних вікон, питання для самоконтролю, а також практичні завдання до кожної теми, що розкривають зміст курсу. До видання включені глосарій та довідкові таблиці.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация