Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Яременко О.Л., Строкович Г.В. Управління розвитком суб'єктів господарювання

  • Файл формата pdf
  • размером 1,80 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Яременко О.Л., Строкович Г.В. Управління розвитком суб'єктів господарювання
Монографія. — Х.: Вид-во НУА, 2008. — 499 с.
У монографії розглянуто питання генезису й розвитку суб'єктів господарювання, досліджено низку інституціональних чинників їх розвитку; проаналізовано вплив суб'єктів господарювання на механізм формування конкурентоспроможності національної економіки; проаналізовано теоретичні основи управління розвитком; розглянуто оцінку економічної ефективності технічного переозброєння суб'єкта господарювання як одного з чинників розвитку та вартісну оцінку рівня його конкурентоспроможності.
Рекомендовано для наукових та практичних працівників, які досліджують проблеми розвитку, а також для викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация