Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Зайцева І.В., Калита О.П., Скуратівська Г.В., Павлова А.К. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів

  • Файл формата pdf
  • размером 1,30 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Зайцева І.В., Калита О.П., Скуратівська Г.В., Павлова А.К. Практикум з української мови за професійним спрямуванням для юристів
Навч. посібник - К. : Центр учбової літератури, 2014. – 396 с.
У навчальному посібникові висвітлено основні теоретичні питання з предмета «Українська мова за професійним спрямуванням». Подано юридичну термінологію, правничі тексти для мовно-стилістичного аналізу, вправи на укладання ділових паперів професійного спрямування. Практикум також містить тематику навчальних проектів, виконання яких сприятиме ефективному формуванню комунікативної компетентності майбутніх правників.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів юридичного профілю.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация