Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю. та ін. Культурологія

  • Файл формата pdf
  • размером 3,29 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю. та ін. Культурологія
Навч. посіб. — 3-тє вид. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 392 с.
Викладено теоретичні положення і концепції культурології, питання природи і сутності культури, властивості культурних форм, проблеми типології культури та провідні тенденції сучасного світового і вітчизняного культурного розвитку. Подано тести до розділів, «Тести для визначення рівня знань студентів» за трьома модулями, «Варіанти контрольних запитань для визначення рівня знань студентів» теж за трьома модулями, список тем рефератів.
Рекомендовано викладачам і студентам денної та заочної форм навчання, усім, хто займається самоосвітою, цікавиться культурологічними знаннями.
Передмова
Методологічні основи дисципліни
Предмет і завдання дисципліни
Культура як предмет культурології
Основні концепції культурології
Культура на ранніх етапах розвитку
Культура первісного суспільства як історичний тип
Світосприйняття первісної людини
Культура народів стародавнього сходу
Культура Стародавнього Сходу
Культура Месопотамії, її основні досягнення
Культура Стародавнього Єгипту
Стародавня культура Індії
Культура Давнього Ізраїлю
Культура Стародавнього Китаю
Антична культура
Культура античного світу, її характерні риси й особливості
Давньогрецька культура
Елліністична культура
Давньоримська культура (VIII ст. до н. е. — V ст. н. е.)
Список рекомендованої літератури до І—IV розділів
Культура в епоху середньовіччя
Загальна характеристика культури Середньовіччя
Культура Візантії
Середньовічна культура Західної Європи (V—XV ст.)
Культура Київської Русі
Список рекомендованої літератури до розділу
Культура епохи відродження і реформації
Визначення і хронологічні межі епохи Відродження й Реформації
Соціально-економічні й духовні перетворення в Європі XIV—XVI ст
Італійське Відродження
Архітектура італійського Відродження
Північне Відродження
Українське культурне піднесення (кінець XV — перша половина XVII ст
Реформація та контрреформація. Передумови становлення та розвитку протестантської культури
Список рекомендованої літератури до VI розділу
Культура епохи абсолютизму та просвітництва
Соціально-економічні зміни у Західній Європі XVII—XVIII ст
Стиль бароко в європейському мистецтві
Витоки та основні засади Просвітництва
Стильові і жанрові особливості мистецтва XVIII ст
Українська культура в XVII—XVIII ст
Список рекомендованої літератури до VII розділу
Культура в епоху промислового перевороту та соціальних зрушень
Загальна характеристика розвитку країн Європи та Північної Америки у другий період нової історії
Матеріальна цивілізація у країнах Європи та Північної Америки XIX ст.
Неокласицизм — рушійна стильова форма художнього розвитку європейського мистецтва кінця XVIII — початку XIX ст
Романтизм як одна з основних естетичних і світоглядних моделей XIX ст.
Реалізм — історично-конкретна форма художньої свідомості
Імпресіонізм та його сутність
Список рекомендованої літератури до VIII розділу
Культура ХХ — початку ХХІ ст
Основні тенденції розвитку культури в XX ст
Особливості культурного розвитку України в XX ст
Список рекомендованої літератури до IX розділу
Словник термінів
Тести для визначення рівня знань студентів
Варіанти контрольних запитань для визначення рівня знань студентів
Тематика індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация