Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Осмоналиев А.Б., Аркабаев Н.К. Borland Pascal 7.0. Программалоонун негиздери. Окуу китеби. II бөлүк

  • Файл формата pdf
  • размером 2,57 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Осмоналиев А.Б., Аркабаев Н.К. Borland Pascal 7.0. Программалоонун негиздери. Окуу китеби. II бөлүк
Бул китеп “Borland Pascal 7.0. Программалоо тилдери” окуу китебинин экинчи бөлүгү болуп Borland Pascal 7.0 тилинде программалоону өздөштүрүү улантылат.
Китепте динамикалык структурадагы берилгендер менен иштөө, программаларды талдап-иштеп чыгуунун объекттик-ориентирленген методологиясы, IBM биргелешүүчү компьютерлердин түзүлүштөрүн башкаруудагы стандарттык ыкмалар жана стандарттык модулдардын процедуралары жана функциялары менен иштөөгө карата көрсөтмөлөр ошондой эле ал процедуралар менен функциялардын толук тизмеги берилди.
Андан сырткары объекттик-ориентирленген тилдер чөйрөсүндөгү проблемалар жана везенспрограммалоо боюнча маалыматтар келтирилди.
Китеп жогорку окуу жайларда компьютердик илимдер жаатындагы адистиктер боюнча окуган студенттер, орто мектептердин жогорку класстарынын окуучулары жана жалпы эле Borland Pascal 7.0 тилинин чөйрөсүндө прграммалоону окуп үйрөнүүчүлөр үчүн арналып жазылды.
Китеп боюнча окурмандардын суроолору, сын-пикирлери жана каалоолору чоң ыраазычылык менен төмөнкү даректер аркылуу кабыл алынат: okamil1@rambler.ru, nurkasym@gmail.com.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация