Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Осмоналиев А.Б., Аркабаев Н.К. Borland Pascal 7.0. Программалоонун негиздери. Окуу китеби. I бөлүк

  • Файл формата pdf
  • размером 2,40 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Осмоналиев А.Б., Аркабаев Н.К. Borland Pascal 7.0. Программалоонун негиздери. Окуу китеби. I бөлүк
Китепте Borland Pascal талдоонун интегралданган чөйрөсүнүн операторлор, модулдар менен иштөө, динамикалык кошулуучу библиотекалар, берилгендер структурасынын классификациясы, статикалык структурадагы берилгендер менен иштөө, рекурсия, файлдар менен иштөө сыяктуу каражаттарынын баяндамалары берилди. Көптөгөн толук иштелип бүткөн мисал-программалардын негизинде бул каражаттардын пайдаланылыш идеялары жана иштөө принциптери каралган.
Китеп 12 негизги темадан жана тиркемелерден туруп жетишерлик сандагы мисалдар жана өз алдынча иштөө үчүн тапшырмалар камтылган.
Окуу китеп мектептердин жогорку класстарынын окуучулары, жогорку окуу жайлардын студенттери жана жалпы эле MS DOS операциялык системасы үчүн Turbo Pascal программалоо системасынын программаларды талдоонун Borland Pascal 7.0 интегралданган чөйрөсүндө прграммалоону үйрөнүүчүлөр үчүн арналды.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация