Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ткач Є.І. (ред.) Курс лекцій з дисципліни Статистика. Частина 1. Теорія статистики

  • Файл формата pdf
  • размером 1,41 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Ткач Є.І. (ред.) Курс лекцій з дисципліни Статистика. Частина 1. Теорія статистики
В. П. Сторожук, О.В. Кустовська, Є.І. Ткач, І.М. Ткач та ін. ; Тернопіль: Економічна думка, 2006. - 224 с.
Навальне видання представлено у вигляді курсу лекцій із статистики. В курсі лекцій детально розглянуто методику обчислення статистичних показників, необхідних для проведення комплексного аналізу явищ та процесів, діяльності підприємств, організацій і установ. Викладання матеріалу супроводжується наглядними прикладами, таблицями, графіками та розв’язанням типових завдань.
Статистика як наука. Статистичне спостереження.
Зведення і групування статистичних даних. Статистичні таблиці.
Абсолютні,відносні та середні величини.
Показники варіацій.
Ряди розподілу.
Статистичні методи вимірювання взаємозв"язків.
Ряди динаміки.
Індекси.
Вибіркове спостереження.
Статистичні графіки.
Статистична перевірка гіпотез.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация