Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Боровик О.Л., Боровик Л.В. Дослідження операцій в економіці

  • Файл формата pdf
  • размером 2,43 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Боровик О.Л., Боровик Л.В. Дослідження операцій в економіці
Навчальний посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007. — 424 с.
У навчальному посібнику знайшли відображення основні питання програми вивчення дисципліни «Дослідження операцій» для різних напрямів. Виклад основного теоретичного матеріалу супроводжується прикладами та задачами прикладного характеру. Зміст, структура та методика викладання матеріалу сприятимуть індивідуалізації навчального процесу.
Посібник призначений для студентів денної і заочної форм навчання та викладачів вищих навчальних закладів.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация