Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Рафальска Л.П. Геодезичні знімання. Методичні вказівки до польової навчальної практики

  • Файл формата pdf
  • размером 3,02 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Рафальска Л.П. Геодезичні знімання. Методичні вказівки до польової навчальної практики
Методичні вказівки. — Київ: НУБіП України, 2015. — 70 с.
Наведено методичні рекомендації для закріплення теоретичного курсу та набуття практичних навиків з геодезії згідно з діючою програмою проходження навчальної практики, знайомство з будовою та використанням сучасних геодезичних приладів, набуття практичних навиків з методики виконання польових геодезичних вимірювань та камеральної обробки їх результатів.
Загальні положення.
Теодолітне знімання.
Нівелювання.
Тахеометричне знімання.
Додатки:.
Натуральні значення тригонометричних функцій.
Основні елементи колових кривих для радіуса R=100 м.
Прямокутні координати для детального розмічування колових кривих і винесення пікетів на криву.
Перевищення h та поправки ΔD у відстань D, виміряні нитковим віддалеміром.
Для студентів напряму підготовки 6.090103 «Лісове та садово-паркове господарство».
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация