Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Stefańczyk Bogusław (pod kier.). Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli

  • Файл формата pdf
  • размером 222,09 МБ
Stefańczyk Bogusław (pod kier.). Budownictwo ogólne. Tom 2. Fizyka budowli
Warszawa: Arkady, 2005. — 1152 s.
W książce wiadomości obejmują podstawy fizyki materiałów budowlanych, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, mikroklimat wnętrz, termoizolację budynków, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, światło w pomieszczeniach, akustykę budowlaną, bezpieczeństwo pożarowe budynków, ochronę przed szkodliwymi wpływami fizykochemicznymi oraz wilgocią i wodą.
Omówiono także problematykę budownictwa niskoenergetycznego i energii odnawialnych.
Spis treści:
Wstęp
Podstawy fizyki materiałów budowlanych - Jan Kubik, Jerzy Wyrwał
Mikroklimat wnętrz - Lech Śliwowski
Zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych - Jerzy A. Pogorzelski
Termomodernizacja budynków - Jerzy A. Pogorzelski
Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja - Leszek Wolski, Sławomir Grabarczyk
Światło w pomieszczeniach - Piotr Klemm
Akustyka budowlana - Barbara Szudrowicz
Bezpieczeństwo pożarowe budynków - Mirosław Kosiorek
Trwałość i ochrona przed korozją - Zbigniew Ścislewski
Ochrona budynków przed wilgocią i wodą gruntową - Robert Wójcik
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części nadziemnych budynków - Barbara Francke
Budownictwo niskoenergetyczne. Energia odnawialna - Dorota Chwieduk
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация