Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Stefańczyk Bogusław (pod kier.). Budownictwo ogólne. Tom 1. Materiały i wyroby budowlane

  • Файл формата pdf
  • размером 28,24 МБ
Stefańczyk Bogusław (pod kier.). Budownictwo ogólne. Tom 1. Materiały i wyroby budowlane
Warszawa: Arkady, 2005. — 927 s.
Ilość ilustracji: 387, 217 tablic.
Książka zawiera wiadomości na temat materiałów i wyrobów budowlanych, ich właściwości i zastosowania.
Książka stanowi pierwsza cześć pięciotomowej publikacji pt. "Budownictwo ogólne", która zastąpi wydawane w "Arkadach" dzieło pod tym samym tytułem autorstwa profesora Wacława Żenczykowskiego. Poszczególne rozdziały tego tomu napisali specjaliści z wielu dziedzin budownictwa, będący pracownikami naukowymi w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Podręcznik zawiera aktualną wiedzę na temat materiałów i wyrobów budowlanych, ich produkcji, właściwości oraz zastosowania. W opracowaniu uwzględniono zmiany, jakim w ostatnich latach podlegały przepisy prawne i normy, zasady organizacji budowy i sposób realizacji obiektów, asortyment materiałów i wyrobów budowlanych. Książka jest przeznaczona dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych oraz dla inżynierów i techników budowlanych.
Spis treści:
Podstawowe właściwości techniczne materiałów budowlanych
Naturalne materiały kamienne
Ceramika budowlana
Mineralne spoiwa budowlane
Zaczyny i zaprawy budowlane
Beton zwykły, wysokowartościowy i specjalny
Wyroby z zaczynów, zapraw i betonów
Betony lekkie
Szkło budowlane
Drewno i materiały drewnopodobne
Tworzywa sztuczne i malarskie materiały budowlane
Lepiszcza bitumiczne i wyroby z nich
Metale i wyroby z metali
Materiały i wyroby instalacyjne oraz termoizolacyjne
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация