Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення

  • Файл формата pdf
  • размером 3,50 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення
Навчальний посібник. – 2-ге видання, виправлене і доповнене – Київ: Ліра–К, 2006. – 240с.

У посібнику здійснено спробу систематизувати теоретичний матеріал з проблем формування культури і техніки мовлення, вміщений у підручниках, посібниках та окремих наукових і науково-популярних статтях, запропоновано схеми і таблиці.
Структура посібника відповідає змісту і завданням, визначеним чинною програмою з курсу «Основи культури і техніки мовлення» для педагогічних інститутів (укл. Г.А.Олійник): кожна з 16 тем має теоретичну і практичну частини, список літератури для вивчення. Зміст практичних завдань зумовлений діяльнісно-комунікативним підходом до навчання і спрямований на розвиток продуктивної діяльності майбутніх учителів початкових класів, на формування у них дослідницьких якостей і ораторських здібностей.
Посібник призначений для викладачів і студентів педагогічних навчальних закладів, а також вчителів-словесників.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация