Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Радіонова О.М. Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-теоретичний аналіз

  • Файл формата pdf
  • размером 2,39 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Радіонова О.М. Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-теоретичний аналіз
монографія. –Х. : ХНУМГ, 2014. – 178 с.
Монографію присвячено теоретичному та практичному дослідженню сучасних трансформаційних процесів у сфері міської зайнятості, обґрунтуванню соціально-економічних регуляторів та стратегії муніципального управління зайнятістю населення у великих містах.
Удосконалено методологію системного дослідження великого міста як центру територіальної організації зайнятості, виявлено концептуальні основи формування та розвитку муніципальної (міської) системи зайнятості, уточнено сутність понять: «зайнятість населення», «привабливість великого міста у сфері зайнятості».
Обґрунтовано взаємозв’язок основних процесів міської динаміки: рівня соціально-економічного розвитку міста, зайнятості (кількості робочих місць) та чисельності населення, що характеризують циклічний розвиток міста. Опрацьовано методику аналізу життєвого циклу міста.
Досліджено сучасні трансформаційні процеси у сфері зайнятості великих міст. Виокремлено системні, структурні та організаційні трансформації, а також інституційні аномалії міської зайнятості. Розроблено алгоритм стратегічного управління міською зайнятістю з використанням соціально-економічних регуляторів: інвестування в нові технології та сферу професійної освіти; податкової та кредитної підтримки малого підприємництва, насамперед у науково-інноваційній сфері; стимулювання трудової імміграції.
Теоретико-методологічні засади дослідження зайнятості населення у великих містах
Зайнятість населення як об’єкт наукового аналізу
Велике місто як центр територіальної організації зайнятості
Динаміка розвитку міста і міської зайнятості
Сучасні трансформації зайнятості населення у великих містах України
Системні трансформації зайнятості населення в Україні. Трансформаційний цикл зайнятості
Структурні трансформації міської зайнятості
Організаційні трансформації зайнятості у великих містах
Інституційні аномалії міської зайнятості
Соціально-економічні регулятори зайнятості міського населення в Україні
Муніципальна (міська) система управління зайнятістю
Інвестиційне регулювання міської зайнятості
Фінансово-кредитне регулювання розвитку малого підприємництва як джерела нових робочих місць
Міграційний механізм регулювання джерел відтворення трудоресурсного потенціалу та зайнятості на підприємствах великого міста
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация