Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Абрамчук О.В., Цимбал О.А. Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей

  • Файл формата pdf
  • размером 901,93 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Абрамчук О.В., Цимбал О.А. Українська мова для студентів-іноземців економічних спеціальностей
Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2014. – 94 с.
У посібнику навчальний матеріал розташований за темами, у кожній з яких містяться фахові тексти та завдання, передтекстові та післятекстові, які спрямовані на засвоєння фахової лексики та лексико-граматичних конструкцій у науково-професійній сфері спілкування. Завдання спрямовані на вивчення, повторення та закріплення навчального матеріалу і сприяють формуванню навичок самостійної пошуково-навчальної роботи з термінологічними словниками, словниками-довідниками з фахових дисциплін.
Передмова.
Необхідність вивчення фінансів.
Суб’єкти фінансових відносин.
Значення фінансів у економічному житті.
Зв’язок категорії „фінанси” з іншими категоріями.
Об’єкти фінансових відносин.
Фінансові суперечності.
Розподільна функція фінансів.
Регулююча функція фінансів.
Контрольна функція фінансів.
Зміст фінансової системи та її будова.
Принципи побудови фінансової системи.
Фінансове планування і його завдання.
Види та методи фінансового контролю.
Економічна сутність фінансових ресурсів.
Напрями використання фінансових ресурсів.
Принципи бюджетної системи.
Сутність, джерела формування і класифікація доходів бюджету.
Економічна суть податків, їх класифікація.
Платники і ставки податку.
Система місцевих бюджетів.
Література.
Словник економічних термінів.
Додаток А. Переклад термінологічних слів та словосполучень.
Навчальний посібник розрахований на студентів-іноземців, які навчаються на факультеті менеджменту, з метою оволодіння термінологічною лексикою своєї майбутньої спеціальності.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация