Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ким Сон Чоль. Ээж (аав)-тэйгээ хамт сурах Монгол хэл. Дунд шат 1

  • Файл формата pdf
  • размером 26,93 МБ
Ким Сон Чоль. Ээж (аав)-тэйгээ хамт сурах Монгол хэл. Дунд шат 1
Сэүл: KDB Дэү үнэт цаасны компани, 2014 он. — 107 х.
Тус ном нь Солонгос хэлэнд дасаж дадаагүй эцэг эх хүүхдүүддээ илүү амархан бөгөөд сонирхолтойгоор ээж(аав)-ийнхээ орны эх хэлийг зааж сургахад тус дэм болох үүднээс зохиогдсон юм. Зөвхөн Солонгос хэл төдийгүй ээж(аав)-ийнхээ улс орны эх хэл ба соёлыг хүртэл суралцсан хүүхдүүд олон улсжих эрин үед тэнцэх глобал иргэн болж өсч чадах юм.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация