Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Кондратюк С.Я., Михайлюк Т.І., Дарієнко Т.М. та ін. Молекулярна філогенія і сучасна таксономія наземних спорових рослин

  • Файл формата pdf
  • размером 56,80 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Кондратюк С.Я., Михайлюк Т.І., Дарієнко Т.М. та ін. Молекулярна філогенія і сучасна таксономія наземних спорових рослин
Київ, "Наукова думка", 2013. - 266 с.
Вперше в Україні наведено результати молекулярно-філогенетичного аналізу за ядерною (18S велика субодиниця, ділянка ITS1/ITS2), мітохондріальною (12S та 23S малі субодиниці) та хлоропластною ДНК, які порівняно із сучасними відомостями щодо морфолого-анатомічних й біохімічних особливостей лишайників, симбіотичних і наземних зелених водоростей, а також мікроскопічних міцеліальних грибів. Уточнено описи морфологічних, анатомічних і біохімічних особливостей таксонів лишайників, симбіотичних і наземних водоростей, статус яких зазнав суттєвої ревізії у зв'язку з отриманням результатів молекулярно-філогенетичного аналізу досліджених груп наземних спорових рослин.
Зміст
Філогенетичний аналіз лишайників родини тлосхістових – Teloschistaceae за послідовностями окремих генів ядерної та мітохондріальної ДНК
Молекулярна філогенія і синтаксономія у родині фісцієвих
Філогенетичний аналіз мікроскопічних родів Cladosporium та Exophiala за ядерною ДНК
Молекулярна філогенія, таксономія і біологія наземних водоростей порядку Klebsormidiales
Молекулярна філогенія і морфологічні особливості найпоширеніших фотобіонтів лишайників - водоростей родів Trebouxia та Asterochloris
Короткий огляд найпоширеніших молекулярно-філогенетичних маркерів у таксономії зелених водоростей
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация