Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Sierpowski S. (red.). Źródła i materiały do nauczania historii

  • Файл формата djvu
  • размером 3,19 МБ
Sierpowski S. (red.). Źródła i materiały do nauczania historii
Graf-Punkt, 1998. — 352 s.
Jednym z symboli współczesnego kształcenia jest dążenie do stałego powiększania oferty pomocy dydaktycznych. Podręcznik, ów fundament nauczania, coraz częściej nie wystarcza. Wiemy to od dawna wszyscy, którzy uczestniczą w procesie dydaktycznym. Nam, autorom podręczników historii opublikowanych w Oficynie Wydawniczej „Graf-Punkt", przypominali o tym nauczyciele podczas spotkań. Najczęściej postulowali przygotowanie publikacji stanowiącej uzupełnienie często „suchych" wiadomości zawartych w podręcznikach. Idąc za tymi sugestiami przygotowaliśmy książkę składającą się z trzech części: 1 - dokumentów i materiałów; 2 - chronologii oraz 3 - podstawowego zestawu nowszej literatury uzupełniającej. Obudowę dydaktyczną dla tej książki opracowały koleżanki z Zakładu Dydaktyki Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Oddając tę publikację do dyspozycji nauczycieli i uczniów, mamy pełną świadomość jej dyskusyjnego charakteru. Zwłaszcza ciążyła nam konieczność podporządkowania się ustalonym rygorom dotyczącym objętości. Zarazem chcieliśmy dostarczyć książkę, która ujmuje cały proces dziejowy, wszystkie epoki; może więc służyć przez wiele lat i być przydatna na różnych etapach i piętrach kształcenia. Świadomi wszakże jesteśmy, że o zadowoleniu wszystkich nie może być mowy. Byłby to zresztą zamiar nieziszczalny. Ilu bowiem historyków, ilu nauczycieli, tyle ujęć, tyle wyborów.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация