Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вакуленко Максим. Реалізація наукового підходу щодо вживання „ґ, „г та „х в новозапозичених словах

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вакуленко Максим. Реалізація наукового підходу щодо вживання ґ, г та х в новозапозичених словах
Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики. Мюнхен, 3-6 листопада 2011 року, KUBON & SAGNER, Мюнхен, 2012. – 475 с. – С. 34-42.
У роботі розглянуто доцільність уживання графем „ґ", „г" і „х" в новітніх запозиченнях на основі фонетичних, етимологічних і семантичних міркувань. Показано, що немає вагомих підстав розширювати сферу вживання „ґ" за рахунок „г" і „г" – за рахунок „х. Зокрема, у словах англійського походження літеру „h" слід передавати українською „х".
Ключові слова: звук, фонема, літера, запозичення, правопис.
On the basis of phonetical, etymological, and semantic considerations, we study expediency of use of letters „ґ", „г" and „х" in the newly borrowed words. It is shown that there is no strong reason to use „ґ instead of „г", and „г" instead of „х". Particularly, in the words of English origin, the letter „h" should be rendered as „х".
Key words: sound, phoneme, letter, borrowing, spelling.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация