Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2013 №04

  • Файл формата pdf
  • размером 6,46 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2013 №04
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 149 с.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Статті.
Гаскевич Д.Л. В.М. Даниленко та періодизація неоліту Південного Бугу: нові запитання до старих джерел.
Рассамакін Ю.Я. Поховання квітянської культури в контексті абсолютної хронології.
Шелехань О.В. До питання про форму перехрестя клинкової зброї скіфського часу.
Скиба А.В. Поясний гарнітур з Курилівського скарбу VII ст.
Публікації археологічного матеріалу.
Анісюткін M.К., Степанчук В.М., Чепалига А.Л. Крецешти: нове олдованське місцезнаходження в Нижньому Придністров'ї (попередні дані).
Бунятян К.П., Позіховський О.Л. Кістяний медальйон із Західної Волині.
Котенко В.В. Зразки кладок баштових будівель поселення Маслини.
До історії стародавнього виробництва.
Готун І.А., Грицик Ю.О., Казимір О.М., Сухонос А.М. Господарство і побут мешканців селища Ходосівка-Рославське.
Методика археологічного дослідження.
Крижицький С.Д. Методичні засади графічної реконструкції житлових будинків Ольвії.
Історія науки.
Буйських С.Б. В.В. Лапін — визначний вітчизняний антикознавець ХХ ст. (до 85-річчя від дня народження).
Кузміщев О.Г. Е.Р. фон Штерн у вітчизняній історіографії.
Рецензії.
Пламеницька О.А. [Рец.]: О.В. Глушок. Еволюція фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (XV—XVII ст.).
Панишко С.Д. [Рец.]: О.В. Глушок. Еволюція фортифікації на Правобережжі під впливом змін у тактиці облоги (XV—XVII ст.).
Хроніка.
Дослідник слов’янської минувшини.
Міжнародна конференція «Археологія та лінгвістика в сучасному світі. Обмін знаннями в історії людства».
Пам’яті Валентини Іванівни Нєпріної.
Пам’яті Миколи Олександровича Ричкова.
Світлої пам’яті Хайнца Хайнена.
Наші автори.
Скорочення.
Алфавітний покажчик змісту журналу «Археологія» за 2013 р.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация