Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Археологія 2013 №01

  • Файл формата pdf
  • размером 7,61 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Археологія 2013 №01
Науковий журнал. — К.: Інститут Археології НАН України. — 150 с.
Гл. ред. Толочко П.П.
У журналі вміщено статті з проблем давньої історії та археології від первісності до середньовіччя, публікації нових матеріалів і результати досліджень пам'яток на території України та за рубежем, дискусійні питання, біографічні матеріали, рецензії. Для археологів, істориків, краєзнавців, студентів історичних факультетів, усіх хто цікавиться давньою історією України.
Петро Петрович Толочко — вчений і громадянин.
Статті.
Толочко П.П. Витоки давньоруської державності.
Манько В.О. Ідеї Ґ. Чайлда та їх застосування для вивчення неоліту Східної Європи.
Бунятян К.П. Етнокультурна ситуація на Західній Волині за доби ранньої бронзи.
Русяєва А.С. Відображення похоронного ритуалу в епіграфічних пам’ятках Ольвії в контексті давньогрецької літературної традиції.
Гершкович Я.П., Ромашко О.В. Скіфські святилища Ареса: археологічні дані та свідчення Геродота.
Козак Д.Н. Проблема контактів давніх слов’ян і германців (поморсько-кльошова та ясторфська культури на Волині).
Сорочан К.С. Про ювелірів та їхню спеціалізацію в Візантії IV—IX ст.
Публікації археологічного матеріалу.
Рудич Т.О. Антропологічний склад населення культури кулястих амфор території України.
Шейко І.М. Ранні світильники з Ольвії (VI—V ст. до н. е.).
Бессонова С.С., Недопако Д.П. Скіфський однолезовий меч з околиць Мотронинського городища.
Кропотов В.В. Поховальний комплекс І ст. до н. е. з південно-східної околиці Неаполя Скіфського.
До історії стародавнього виробництва.
Колода В.В., Кройтор Р.В., Горбаненко С.А. Нові дані про тваринництво ранньосередньовічного населення Верхнього Салтова.
Рецензії.
Каравайко Д.В. [Рец.]: М.И. Лошенков. Городища милоградской культуры на территории Беларуси.
Хроніка.
До ювілею Світлани Сергіївни Бессонової.
Степанові Пеняку — 85!
Провідний дослідник палеоліту Західної України.
До 60-річчя Олександра Миколайовича Дзиговського.
Наші автори.
Список скорочень.
Пам’ятка автора.
[Кольорова вклейка].
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация