Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Вечерський В.В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць. Частина 2

  • Файл формата pdf
  • размером 43,34 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Вечерський В.В. Спадщина містобудування України: Теорія і практика історико-містобудівних пам'яткоохоронних досліджень населених місць. Частина 2
Київ: Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури й містобудування, 2003. — 560 с. — ISBN 966-745243-3.
Монографію присвячено питанням дослідження містобудівного укладу старовинних населених місць України, їх культурної спадщини, методів і форм збереження пам’яток та традиційного характеру середовища.
Розглянуто стан проблеми та історію питания, проаналізовано джерельну базу, простежено формування сучасної методики досліджень, з’ясовано нормативно-правові засади містобудівної охорони пам’яток та збереження традиційного характеру середовища, дано розгорнутий аналіз практичних заходів щодо забезпечення збереження пам’яток та історично сформованого архітектурного середовища. Основний обсяг монографії присвячено дослідженням 27 конкретних історичних населених місць України - міст, сіл, приміських слобід, монастирських комплексів (Київ, Чернівці, Чигирин, Полтава, Чернігів, Новгород-Сіверський, Суми, Глухів, Путивль, Ромни, Софроніївський, Максаківський, Гамаліївський монастирі та інші). У додатках наведено чинні нормативно-правові акти, що стосуються містобудівної охорони нерухомих пам’яток та збереження традиційного характеру середовища історичних населених місць, а також проекти відповідних нормативно-правових актів, що становлять певний методичний інтерес.
Наукове видання, розраховане на архітекторів, мистецтвознавців, урбаністів, культурологів, істориків і всіх, хто цікавиться українською культурною спадщиною.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация