Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Савчук П.Н. Утворення назв органічних речовин за IUPAC номенклатурою: методичні рекомендації

  • Файл формата pdf
  • размером 572,54 КБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Савчук П.Н. Утворення назв органічних речовин за IUPAC номенклатурою: методичні рекомендації
Освітньо-кваліфікаційний рівень Молодший спеціаліст, загальноосвітній предмет інтегрованого курсу Хімія з основами біології / Автор-укладач: кандидат педагогічних наук Савчук П.Н. – Бар: Редакційно-видавничий відділ Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Михайла Грушевського. – 2013. – 28 с.
Методичні рекомендації щодо утворення назв органічних речовин за IUPAC номенклатурою складено на основі рекомендацій Української національної комісії з хімічної термінології і номенклатури (УНКоХіТерН). Укладання посібника викликане необхідністю запобігання студентами довільного тлумачення та застосування IUPAC номенклатури, що приводить до утворення кількох назв для однієї речовини.
Посібник містить: порядок утворення назв органічних речовин, передбачений Державним стандартом України ДСТУ 2439–94 "Елементи хімічні та речовини прості. Терміни та визначення основних понять. Умовні позначення" (Чинний від1995–01–01); формули та систематичні назви різних класів органічних речовин, передбачені загальноосвітньою програмою з хімії; рекомендації Термінологічної комісії щодо правопису систематичних назв хімічних сполук та термінологічний словник. Терміни та визначення, запропоновані методичними рекомендаціями, відповідають міжнародним стандартам ISO та вимогам IUPAC номенклатури.
Рекомендації щодо утворення назв органічних речовин за IUPAC номенклатурою підготовлені для вчителів хімії, але можуть використовуватися учнями шкіл, ліцеїв, студентами та викладачами вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, де вивчаються хімічні дисципліни.
Виходячи з того, що регламентовані в стандарті ДСТУ 2439–94 терміни, обов’язкові для використання у всіх видах нормативної документації, рекомендації по утворенню назв органічних речовин стануть також у нагоді широкому колу читачів.
Методичні рекомендації розроблено в Барському гуманітарно-педагогічному коледжі імені Михайла Грушевського, обговорено та рекомендовано до використання на засіданні методичної ради (протокол № 1 від 22 вересня 2013 року)
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация