Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Охотський В.Б., Костьолов О.Л., Сімонов В.К. та інш. Теорія металургійних процесів

  • Файл формата pdf
  • размером 12,73 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Охотський В.Б., Костьолов О.Л., Сімонов В.К. та інш. Теорія металургійних процесів
УДК 669.05:541.1 К.: ІЗМН, 1997. — 512 с.
Розглянуто загальні положення фізичної хімії металургійних процесів. Викладено теорію дисоціації речовин, відновлення оксидів, процесів підготовки сировини і доменної плавки, виплавки феросплавів, сталеплавильних процесів, електрометалургійного виробництва.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за металургійним напрямком підготовки, і може бути корисний для аспірантів, наукових працівників і працівників металургійних підприємств.
Передмова
ЧАСТИНА І. ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ОСНОВИ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. ТЕОРІЯ ВІДНОВНОЇ ПЛАВКИ
1. Термічна міцність сполук
1.1. Умови фазових рівноваг при утворенні-дисоціації сполук
1.2. Вплив різних чинників на міцність хімічних сполук. Вплив дисперсності кристалічних фаз
1.3. Дисоціація карбонатів, оксидів та інших сполук
1.4. Кінетика та механізм утворення-дисоціації сполук
2. Склад і властивості високотемпературної газової фази
2.1. Термодинамічний аналіз системи Н—О, С—О, С—Н—О. Система водень — кисень
2.2. Механізм і кінетика взаємодій у газовій фазі
2.3. Механізм і кінетика взаємодій вуглецю з окислювальною газовою фазою
3. Теорія процесів відновлення металів з оксидних фаз
3.1. Загальна теорія відновлення та основні типи відновних реакцій
3.2. Відновлення газами
3.3. Відновлення твердим вуглецем
3.4. Відновлення за участю розплавів
4. Металургійні розплави
4.1. Будова і властивості рідких металів
4.2. Будова і властивості шлакових розплавів
4.3. Діаграми стану шлакових систем
4.4. Активності компонентів металічних 1 шлакових розплавів
5. Фізико-хімічні основи процесів огрудкування залізорудної сировини
5.1. Загальна схема процесів огрудкування
5.2. Підготовка шихти до огрудкування
5.3. Розкладання вологи в процесі огрудкування. Розкладання гідратних і карбонатних сполук
5.4. Горіння палива в агломераційному шарі
5.5. Окислювально-відновні процеси при агломерації
5.6. Фізико-хімічні основи спікання
5.7. Фізико-хімічні процеси в твердій фазі при термічній обробці залізорудних офлюсованих матеріалів
5.8. Кінетичні закономірності спікання
5.9. Зовнішнє і внутрішнє спікання
5.10. Закономірності спікання в присутності рідких розплавів
5.11. Мінералогічний склад агломерату
6. Основи теорії доменного процесу
6.1. Схема доменного процесу
6.2. Горіння палива у фурменних вогнищах. Формування і зміни складу газової фази доменної печі
6.3. Відновлення домішок чавуну і його навуглецьовування
6.4. Головні властивості доменних шлаків і знесірчення чавуну
6.5. Теплообмін у доменній печі
6.6. Газодинаміка доменної плавки
7. Теоретичні основи електроферосплавних процесів
7.1. Загальні відомості
7.2. Термодинамічна характеристика оксидів і металевих розчинів
7.3. Термодинаміка і механізм вуглецевотермічного відновлення елементів
7.4. Силікотермічне відновлення елементів
7.5. Теоретичні основи алюмінотермічного відновлення елементів
7.6. Фізико-хімічні особливості відновлення елементів малої групи феросплавів
ЧАСТИНА II. ОСНОВИ ТЕОРІЇ ОКИСЛЮВАЛЬНОЇ ПЛАВКИ
Вступ
8. Фізико-хімічні властивості фаз окислювальної плавки
8.1. Загальні відомості
8.2. Властивості сталі
8.3. Властидості сталеплавильних шлаків
8.4. Властивості газів
8.5. Властивості шихтових матеріалів
9. Гідродинаміка, тепло- і масоперенос в окислювальній плавці
9.1. Загальні положення
9.2. Струмінні течії
9.3. Перемішування ванни
10. Фізико-хімічні процеси окислювальної плавки
10.1. Джерела надходження кисню
10.2. Окислення елементів металу
10.3. Динаміка рафінування
10.4. Шлакоутворення
10.5. Теплотехніка окислювальної плавки
10.6. Випарювання
10.7. Розчинення газів
11. Позапічні фізико-хімічні процеси
11.1. Розкислення сталі
11.2. Реакції обміну сірки та фосфору
11.3. Вакуумування
11.4. Розливання, кристалізація та тверднення сталі
12. Математичне моделювання металургійних процесів
12.1. Основні поняття, мета та види моделювання
12.2. Головні співвідношення, які використовують при моделюванні
12.3. Статичні моделі
12.4. Динамічні моделі
13. Теорія металургійних процесів виплавлення сталі у дугових печах
13.1. Фізико-хімічні особливості процесів
13.2. Плавлення та легування
13.3. Окислювальнии період
13.4. Відновний період
14. Теорія металургійних процесів виплавлення сталі методами спеціальної електрометалургії
14.1. Характеристика основних видів спецелектрометалургійних процесів
14.2. Фізико-хімічні закономірності
14.3. Рафінування металу при ВДП
14.4. Рафінування металу при ЕШП
Список літератури
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация