Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Жихор О.Б., Куценко Т.М. Економічна безпека

  • Файл формата pdf
  • размером 1,40 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Жихор О.Б., Куценко Т.М. Економічна безпека
Навчальний посібник. — Харків: ХІБС УБС НБУ, 2013. — 144 с.
У навчальному посібнику викладено теоретико-методологічні засади управління економічною безпекою підприємства, зокрема, його принципи, методи, функції, механізми, основні підходи до організації; науково-методологічні основи ідентифікації загроз фінансово-економічній безпеці, ризиків фінансово-економічної діяльності.
Зміст
Вступ
Програма навчальної дисципліни
Економічна безпека: природа і передумови формування
Питання для самоконтролю знань
Економічна безпека та державне регулювання економіки
Питання для самоконтролю знань
Система побудови економічної безпеки підприємства
Питання для самоконтролю знань
Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
Питання для самоконтролю знань
Критерії економічної безпеки
Підприємства та її рівні
Питання для самоконтролю знань
Адаптація підприємства як засіб забезпечення його економічної безпеки
Питання для самоконтролю знань
Інформаційне забезпечення економічної безпеки підприємства
Питання для самоконтролю знань
Діяльність служби безпеки підприємства
Питання для самоконтролю знань
Додатки
Рекомендована література
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация