Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Hilská V. Učebnice hovorového jazyka japonského

  • Файл формата pdf
  • размером 7,83 МБ
Hilská V. Učebnice hovorového jazyka japonského
Praha : Československá akademie věd, 1953. — 448 s.
Učebnice je úvodem do studia japonštiny. Výklad mluvnice je doplněn praktickými rozhovory, vyčerpávajícími nejběžnější věci denního života a je možno jich použít i bez soustavného studia výkladu mluvnice. Do něho jsou pak vloženy příklady, vysvětlující užívání mluvnických tvarů a pravidel. Na rozdíl od jiných učebnic je ve cvičeních použito souvislých článků, doprovázených českým překladem, které studujícím umožňují vniknout do stavby japonského jazyka. Spisovný jazyk zde není pro značnou odlišnost od hovorového jazyka vykládán. Přepis japonských slov je přizpůsoben českému pravopisu. - První vydání učebnice (Orientální ústav 1939) je nyní doplněn přepisem ukázek z literatur japonským písmem a tabulkou hiragany. Read less
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация