Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом

  • Файл формата pdf
  • размером 3,14 МБ
Виноградський М.Д., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом
2-ге видання: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 502 с.
У навчальному посібнику з курсу «Управління персоналом» послідовно здійснено структурування навчального матеріалу кожної теми з питань планування, організації та технології управління персоналом, управління діловою кар’єрою, оцінки результатів діяльності працівників організації. Особлива увага приділена соціальному партнерству та ефективності управління персоналом.
Зміст
Управління персоналом в системі менеджменту організацій
Управління персоналом, як соціальна система
Формування колективу організації
Згуртованість, або соціальний розвиток колективу
Кадрова політика організації
Служби персоналу: організація та функції
Кадрове планування в організаціях
Організація набору та відбору кадрів
Оцінювання та атестація персоналу
Управління процесом розвитку та рухом персоналу
Управління процесом вивільнення персоналу
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу
Соціальне партнерство в організації
Ефективність управління персоналом
Облік персоналу в організації і порядок ведення трудових книжок
Термінологічний словник
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация