Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Бліхар В.С. Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії

  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Бліхар В.С. Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії
монографія. – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – 516 с.

Монографію присвячено дослідженню, в якому відображаються теоретичні й практичні аспекти відносин між державою і церквою в аспекті дихотомії влади та суспільства. Переконливо доводиться, що формування громадянського суспільства не тільки пов’язане з принципами диференціації політики й життєвого світу, свободи віросповідання і віротерпимості (толерантності), але й виявляється їхнім іманентним інтелектуальним і духовним проявом у процесі формування демократичного політичного режиму й врядування. Спираючись на інтелектуальний досвід європейської філософії, пропонується теоретичне обґрунтування взаємозв’язку між розумінням людиною свого духовного буття та розбудовою свого життєвого простору. Визначальну роль у європейській цивілізаційній історії відіграла ідея поділу влади на земну і «небесну», яка завдяки теоретичній філософії втілилася у принцип диференціації держави і суспільства.
Для науковців, філософів, політологів, державних і релігійних діячів та усіх, хто цікавиться проблематикою відносин між державою і церквою.
Стан соціально-філософського опрацювання проблеми державно-церковних відносин
Державно-церковні відносини як сукупність суспільно-політичних і соціально-філософських інтерпретацій
Історично-соціальна зумовленість державно-церковних відносин
Соціально-філософський аналіз державно- церковних відносин: сучасний стан і методологічні засади дослідження
Релігія і держава в поглядах провідних європейських філософів
Походження держави та влади від Бога в теологічних концепціях Августина Блаженного і Томи Аквінського
Секуляризація і секуляризм релігійного впливу на формування держави та громадянського суспільства в рамках вчення філософів Нового часу та Просвітництва
Відносини «людина – релігія» у вченнях представників сучасної європейської філософії: від Ш. Монтеск’є до Д. Макліна
Значення взаємозв’язку релігії і суспільства крізь призму онтологічного формування особистості
Філософська інтерпретація церквою суспільного життя
Вплив церкви на формування громадянського суспільства
Філософія громадянського життя: соціальне вчення церкви
Статус церкви та її функціональні компоненти в державотворчому процесі
Внутрішня і зовнішня взаємодія у державно-церковних відносинах як основа соціокультурного становлення суспільства
Філософія державно-церковних відносин як одного з пріоритетів розвитку громадянського суспільства
Вплив соціально-філософських чинників на внутрішньоцерковний устрій
Роль органів державної влади в утвердженні правових відносин із церквою
Філософсько-антропологічна обґрунтованість державно-церковних відносин
Основні напрями вдосконалення державно-церковних відносин в Україні
Засади та механізми оптимізації державно- церковних відносин як мета забезпечення національної безпеки
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация