Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Оксанович Л. ЕС2 Втора група гранични състояния

  • Файл формата pdf
  • размером 4,89 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Оксанович Л. ЕС2 Втора група гранични състояния
Издательство: ABC Техника-София, 2010г.- 100 с.
Български език
В изданието са разгледани от практическа гледна точка изискванията и методиките на ЕС 2 в раздела му за експлоатационни гранични състояния. В началото е дадена обща ориентация за структурата на кода, както и връзките с ЕС 0 и ЕС
1. Накрая са включени достатъчно приложения, така че книгата да служи като пряко помагало за решаване на задачи от практиката. Материалът е илюстриран с числени примери.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация