Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Слюніна О.В. Українська мова

  • Файл формата pdf
  • размером 5,76 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Слюніна О.В. Українська мова
Навчальний посібник. – Харків: Вид-во НУА, 2014. – 136 с.
Навчальний посібник для студентів 1-го курсу, які навчаються за напрямом підготовки 6.020303 – Філологія, 6.030504 – Економіка підприємства, 6.030101 – Соціологія (ф-т заоч.-дистанц. навчання).
У посібнику вміщено матеріал із лексикології, фразеології, орфографії та морфології сучасної української літературної мови.
Викладено основні теоретичні положення із зазначених розділів мовознавства. У кінці кожного розділу або теми запропоновано контрольні запитання та практичні завдання для самоперевірки. Посібник «Українська мова» орієнтований на студентів факультету заочно-дистанційного навчання.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация