Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Добрева Елка. Увод в общото езикознание

  • Файл формата pdf
  • размером 1,40 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Добрева Елка. Увод в общото езикознание
Епископ Константин Преславски. — 164 с.
Специализирана наука за изучаването на естествения говорим човешки език е лингвистиката (езикознанието). Като отделна област на научното познание лингвистиката съществува от ХІХ в. и се отнася към хуманитарните науки. Науката за езика има специфични изследователски методи, които заедно с представите за изследвания обект се променят в хода на нейното историческо развитие. Поради сложността на човешкия език и множеството въпроси, свързани с него, в лингвистиката има различни дялове и различни частни езиковедски дисциплини, изучаващи отделни страни на езика и връзките му с други явления извън него.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация