Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Българска украинистика 2013 №03

  • Файл формата pdf
  • размером 4,30 МБ
  • Добавлен пользователем
  • Отредактирован
Българска украинистика 2013 №03
Камберова Райна (главен редактор). Издателство на Софийския университет "Свети Климент Охридски". 279 страници. Алманахът "Българската украинистика" е електронно издание на официалния сайт на профил Украинистика, част от едноименния проект, финансиран от НИД на Софийския университет "Свети Климент Охридски" и представя веднъж годишно научни публикации в областта на хуманитаристиката, в частност на украинистиката. Алманахът публикува научни статии, обзори, рецензии на научни издания и информация за научни конференции, както на утвърдени български, украински и чужди учени, така и на студенти-дипломанти и докторанти, представящи цялостни дипломни работи, дисертации или отделни части от тях. Редакторският екип има за цел да представи новостите в украинистиката и в славистиката, да обедини учените и преподавателите от други области, чиито изследвания могат да попаднат в по-общото поле на украинистиката.
Редакционен съвет:
доц. д-р Лидия Терзийска (София), доц. д-р Албена Стаменова (София), доц. д-р Олена Чмир
(Киев), доц. д-р В. Гешев (София), доц. д-р Маргарита Младенова (София), д-р Райна Камберова (София), гл. ас. Олга Сорока (София), д-р Владимир Колев (София), д-р Павлина Мартинова-Иванова.
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация