Зарегистрироваться
Восстановить пароль
FAQ по входу

Ставицька Л. Український жарґон. Словник

  • Файл формата djvu
  • размером 10,26 МБ
  • Добавлен пользователем , дата добавления неизвестна
  • Отредактирован
Ставицька Л. Український жарґон. Словник
Український науковий інститут Гарвардського університету, Інститут критики; Національна Академія наук України, Інститут української мови. — Київ: Часопис "Критика", 2005. — 494 с. — ISBN 966-7679-74-8.
У словнику, якого уклала доктор філологічних наук, завідувачка відділу соціолінгвістики Інституту української мови НАН України Леся Ставицька, зібрано сучасну жарґонну лексику різнотипного соціяльного походження, а також лексику розширеного вживання, що поповнила (жарґонізовану) розмовну мову.
Словник розкриває значення слова, подає його соціяльну та стилістичну характеристику, а також короткий етимологічний коментар. Загалом словник містить понад 4066 слів і 656 стійких словосполучень.
За джерельну базу словника правили тексти художньої літератури, засобів масової інформації, наукових видань, зразки розмовної мови, що віддзеркалюють особливості українського жарґоновживання кінця XX-початку XXI ст.
У додатках представлено лексико-семантичні групи арго, бурсацько-семінарські жаргонізми XIX ст. та ЛСП сучасного молодіжного сленгу.
Словника адресовано найширшій читацькій авдиторії; його можуть використати філологи, письменники, працівники видавництв, перекладачі, соціологи.
Українська мова без прикрас
Передмова до другого видання
Інструктивні матеріяли
Список скорочень
Короткий словник жаргонної лексики української мови
Покажчик синонімів
Додаток 1
Лексико-семантичні групи арґо
Додаток 2
Бурсацько-семінарські жаргонізми і сталі вирази у творах І. П. Котляревського
Додаток З
Лексико-семантичне поле бурсацько-семінарського жарґону
Додаток 4
Лексико-семантичне поле молодіжного сленґу кінця XX-початку XXI століття
Бібліографія
  • Чтобы скачать этот файл зарегистрируйтесь и/или войдите на сайт используя форму сверху.
  • Регистрация